DE INSTALLATIEDAG

WAT KUNT U VAN ONS VERWACHTEN?

WAAR MOET U REKENING MEE HOUDEN?

DE DAG VAN INSTALLATIE

Wat kunt u van ons verwachten?
En waar dient u zelf rekening mee te houden.

1. VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

VOORBEREIDINGS WERKZAAMHEDEN

• Demontage van uw oude systeem (indien van toepassing)

Demontage van uw oude systeem is gratis onder voorwaarde dat het systeem ook door ons wordt afgevoerd. Anders brengen wij hiervoor € 36,75 (excl. btw) in rekening.

Frezen en leggen van kabelbuizen t.b.v. de bekabeling van uw systeem (indien van toepassing)

Om de overlast tijdens openingstijd zoveel mogelijk te beperken, zullen wij het freeswerk zoveel mogelijk voor openingstijd van uw winkel verrichten. Bij freeswerk starten wij de werkzaamheden om die reden altijd om 08.00u. of soms vroeger (zie uw orderbevestiging).

Om stofvorming te voorkomen zijn onze freesmachines altijd uitgerust met een goede afzuiging. Stofvorming kan echter (afhankelijk van de ondergrond en de kwaliteit daarvan) niet helemaal worden voorkomen. Maar over het algemeen is de stofvorming miniem.

Wij smeren de freessleuf af met sneldrogend cement. Indien u een andere afwerking kiest kunnen hier meerkosten voor in rekening gebracht worden.

• Testen van uw Wi-Fi en het bereik hiervan

Uw systeem wordt voor onderhoudswerkzaamheden, technische interventies en monitoring aangsloten op uw Wi-Fi.

Hiervoor hebben wij tijdelijk uw Wi-Fi-wachtwoord nodig.

Zorg ervoor dat u deze paraat hebt tijdens de installatie. Indien voor (her)aansluiting een extra bezoek moet worden afgelegd door onze technische dienst, moeten wij daar voorrijkosten en werkuren voor in rekening brengen.

 • BeSuRe International is niet verantwoordelijk voor de prestaties en beschikbaarheid. van uw Wi-Fi Netwerk. In sommige gevallen kunnen wij (tegen meerprijs) een oplossing bieden met een Wi-Fi versterker.
 • In sommige gevallen heeft uw organisatie uw complete netwerk afgeschermd (beveiligd) en krijgt u zelfs geen Wi-Fi wachtwoord. Indien mogellijk zal BeSuRe International een oplossing voor u bedenken. Extra kosten die hiermee gemoeid zijn, worden u achteraf in rekening gebracht op basis van werkuren en materiaalkosten.
 • In een heel enkel geval kan BeSuRe International het probleem niet voor u oplossen. In dat geval zult u zelf moeten zorgdragen voor de aanwezigheid van een (extra) eigen aansluiting.
Frees Frezen

2. DE INSTALLATIE

HET INSTALLEREN VAN UW SYSTEEM

Nadat de voorbereidende werkzaamheden zijn afgerond zal de daadwerkelijke installatie van uw systeem plaatsvinden. Dit kost over het algemeen niet veel tijd.

• Boren van ankergaten / Plaatsen van ankers

 • Voor de bevestiging van uw systeem worden per antenne 4 gaten geboord in uw vloer.

Mocht er sprake zijn van een vloerverwarming of andere leidingen en bekabeling in de vloer dan dient u ons hiervan vooraf op de hoogte te stellen.

BeSuRe International is niet verantwoordelijk voor beschadiging aan leidingen en bekabeling indien wij niet vooraf door u zijn geïnformeerd.

 • Afhankelijk van het aantal systemen zal ook het boren over het algemeen weinig (en slechts kort) overlast veroorzaken. Door onze afzuiging is ook hier stofvorming over het algemeen miniem.
 • De ankers worden in uw vloer verlijmd met speciale sneldrogende chemische multicompound kit. Afhankelijk van de temperatuur bedraagt de droogtijd 3 – 10 minuten.
 • Voor de veiligheid worden de ankers afgedekt met pilonnen om struikelgevaar van bezoekers / medewerkers te voorkomen

• Plaatsing van uw systeem

Na het boren van de ankergaten en het plaatsen van de ankers wordt uw systeem waterpas afgesteld en aangesloten op uw lichtnet.

boren, ankers, ankergaten

3. DE AFREGELING VAN UW SYSTEEM

AFREGELING IS EEN KUNST

Na de plaatsing en aansluiting van uw systeem moet deze nog afgesteld worden. De afregeling hiervan is volledig afhankelijk van allerlei omgevingsfactoren die soms wel (soms ook niet) waarneembaar zijn.

Daardoor is niet altijd op voorhand te zeggen hoelang we daarmee bezig zijn. In de meeste gevallen wordt uw systeem in een redelijk veilige afstelling afgeleverd en wordt het systeem vervolgens 2 weken lang door ons op aftand gemonitord om eventuele interferenties te filteren en daarmee het systeem op een zo nauwkeurig mogelijke afstelling te krijgen. Zie hiervoor ook Na de installatie.

Afstellen Afregelen BAOZAM software

4. INSTALLATIE VAN DEACTIVATIE EN/OF ONTKOPPELAARS

Uw systeem werkt met beveiligingselement. Dit kunnen hard tags en/of soft tags (plaketiketten) zijn. Voor de ontkoppeling van hard tags en/of soft tags heeft een ontkoppelaar (detacher) en/of een deactivatieplaat (deactivator) nodig.

DETACHER / ONTKOPPELAAR

Voor de ontkoppeling van hard tags is een zogenaamde detacher nodig. 

Onze detachers worden meestal (verzonken) ingebouwd in uw kassameubel. Hiervoor wordt een gat op maat gezaagd in uw kassameubel. Dit geeft over het algemeen door het zagen wel zaagselvorming. Dit wordt zo goed als mogelijk door ons opgeruimd na de werkzaamheden.

In sommige gevallen kiest men ervoor om de detacher (ontkoppelaar) óp of aan het kassameubel te bevestigen.

Onze monteur zal u altijd vooraf vragen wat uw voorkeur heeft.

DEACTIVATOR / DEACTIVATIEPLAAT

Afhankelijk van de door u gekozen soort deactivatieplaat is er over het algemeen een keuze voor:

• Inbouw (verzonken)

• Opbouw

• Onderbouw

Voor inbouw zullen altijd zaagwerkzaamheden plaats moeten vinden. Hiervoor wordt een gat op maat gezaagd in uw kassameubel. Dit geeft over het algemeen door het zagen wel zaagselvorming. Dit wordt zo goed als mogelijk door ons opgeruimd na de werkzaamheden.

De monteur zal voor de installatie met u overleggen over uw voorkeur en na plaatsing de deactivator vervolgens testen op de door u gebruikte labels.

Deactivatieplaten werken altijd op een 230V aansluiting. Om die reden dient er per deactivatieplaat 1x 230V aansluiting in uw meubel aanwezig te zijn. Indien wij hier een extra stopcontact of een verlendoos moeten plaatsen, zullen de kosten daarvan achteraf extra in rekening gebracht worden.

5. OPRUIMEN

WAAR GEWERKT WORDT…VALLEN SPAANDERS

MAAR OOK DIE RUIMEN WE OP!

Helaas kunnen wij niet altijd voorkomen dat een installatie wat rommel veroorzaakt op de werkplek. Dit is inherent aan de werkzaamheden. Onze monteurs zijn zich echter zeer bewust van het feit dat ze meestal tijdens openingstijden werken en zullen dit echter altijd tot een minimum proberen te beperken.

Storen we? Zeg het de monteur

Indien onze werkzaamheden op een bepaald moment niet uitkomen en storen in bijvoorbeeld in uw klantcontact, geef dat dan altijd even aan bij onze monteurs. Wij zullen altijd proberen zo min mogelijk storing te veroorzaken in uw normale werkzaamheden. Soms houdt dat in dat wij werkzaamheden even kort moeten uitstellen totdat de werkzaamheden weer kunnen worden hervat.

Onze monteurs zijn ook gewend om in de entree van een winkel tijdens openingstijd te werken. Uw klanten zullen altijd vriendelijk worden begroet en bejegend en hebben ten alle tijde voorrang.

Schone oplevering

Na afloop van de installatie laten onze monteurs altijd weer een schone werkplek op zodat u direct weer een nette representatieve winkel heeft.

Afval en lege verpakkingen worden door ons na de werkzaamheden ook weer netjes meegenomen.

Onze klanten

Het laatste nieuws

Intratuin Hulst - Nieuwe winkel - artikelbeveiliging detectiepoortjes swing gates en klantgeleiding
BeSuRe International BV - Deltazijde - Blaridum - verhuizing - showroom - kantoor - magazijn
Top 1 Toys Raalte - Artikelbeveiliging - Iridium OMEGA RF
0
  0
  Uw bestelling
  Uw winkelwagen is leegTerug naar de webshop