Uw winkelwagen

Your Shopping Cart

Uw BeSuRe winkelwagen - Your BeSuRe Shopping Cart

Indien van toepassing worden akties en kortingen altijd in het uiteindelijke afrekenscherm getoond. U kunt de aantallen van uw bestelling in dit scherm nog wijzigen. Vergeet niet om daarna te drukken op: Winkelwagen bijwerken

If applicable, promotions and discounts are always shown in the final checkout screen. You can still change the quantities of your order in this screen. Don’t forget to click on Update cart afterwards

Je winkelwagen is momenteel leeg.

Je winkelwagen is momenteel leeg.

Terug naar de webshop • Return to Webshop

DHL - pakketdienst - bezorgen - levering - BeSuRe Nederland

Onze producten worden u in de meeste gevallen geleverd door DHL. Spoedleveringen of levering op zaterdag is mogelijk tegen een aangepast tarief.

Indien u dit wenst, neem dan alstublieft even telefonisch contact met ons op.

In most cases, our products are delivered to you by DHL. Express deliveries or delivery on Saturdays are possible at an adjusted rate.

If you wish to do so, please contact us by telephone. Inistration stating that your payment has already been made.

Leverings- en betalingscondities BeSuRe International

Onze Algemene Voorwaarden vindt u hier

Let op! Per 1 januari 2018 gelden de volgende aanvullende leveringscondities:

Verzend- en administratiekosten

De standaard verzend- en administratiekosten voor bestellingen tot € 200,00 (excl. BTW) bedragen voor:

 • Nederland € 9,75
 • Europa € 15,00
 • Andere continenten op aanvraag

Franco levering voor bestellingen:

 • binnen Nederland: vanaf € 200,00 (excl. BTW)
 • binnen Europa: vanaf € 250,00
 • buiten Europa: vanaf €300,00

Facturatie en betaling

 • Betaling van uw bestelling via onze webshop kan uitsluitend middels een IDEAL-betaling worden gedaan.
 • Uw orderbevestiging ontvangt u direct per e-mail.
 • Uw factuur voor uw administratie ontvangt u per e-mail op het moment dat uw bestelling wordt verzonden.

Retourzendingen

Retourneringen kan uitsluitend binnen 14 dagen na factuurdatum in overleg met onze afdeling verkoop plaatsvinden. De retourkosten zijn voor rekening van de verzender.

Retouren

Aan vervoer zijn (steeds meer) kosten verbonden. Bovendien draagt vervoer een aanzienlijk bij aan belasting van ons millieu.

Retourzendingen zijn uitsluitend toegestaan na akkoord van onze afdeling verkoop. Na akkoord wordt er een pick-up door de bezorgdienst gedaan. Uitsluitend ongebruikte goederen in originele verpakking worden retour geaccepteerd.

Na ontvangst van de goederen op ons magazijn worden deze gecontroleerd en indien akkoord wordt het aankoopbedrag onder aftrek van de retourkosten (€ 9,50 excl. BTW in NL en € 15,00 in EU) teruggestort op het bankrekeningnummer waarvan wij de betaling hebben ontvangen.

Delivery and payment conditions BeSuRe International

Our Terms and Conditions can be found here

Please note! As of 1 January 2018, the following additional delivery conditions apply:

Shipping and handling costs

The standard shipping and handling costs for orders up to € 200.00 (excl. VAT) amounts for:

 • Netherlands € 9,75
 • Europe € 15,00
 • Other continents On request

Free delivery for orders:

 • within the Netherlands: from € 200,00 (excl. VAT)
 • within Europe: from € 250,00
 • outside Europe: from €300,00

Invoicing and payment

 • Payment of your order via our webshop can only be made by means of an IDEAL payment.
 • You will receive your order confirmation directly by e-mail.
 • You will receive your invoice for your administration by e-mail at the time your order is shipped.

Returns

Returns can only take place within 14 days after the invoice date in consultation with our sales department. The return costs are for the account of the sender.

Returns

There are (increasing) costs associated with transport. Moreover, transport contributes significantly to the burden on our environment.

Returns are only permitted after approval by our sales department. After approval, a pick-up will be done by the delivery service. Only unused goods in original packaging will be accepted for return.

After receipt of the goods at our warehouse, they will be checked and if approved, the purchase amount after deduction of return costs (€ 9.50 excl. VAT in NL and € 15.00 in EU) will be refunded to the bank account number from which we have received the payment. .

0
  0
  Uw bestelling
  Uw winkelwagen is leegTerug naar de webshop