Uw winkelwagen Your Shopping Cart

Uw BeSuRe winkelwagen - Your BeSuRe Shopping Cart

Indien van toepassing worden akties en kortingen altijd in het uiteindelijke afrekenscherm getoond. U kunt de aantallen van uw bestelling in dit scherm nog wijzigen. Vergeet niet om daarna te drukken op: Winkelwagen bijwerken

If applicable, promotions and discounts are always shown in the final checkout screen. You can still change the quantities of your order in this screen. Don’t forget to click on Update cart afterwards

Je winkelwagen is momenteel leeg.

Je winkelwagen is momenteel leeg.

Terug naar de webshop • Return to Webshop

DHL - pakketdienst - bezorgen - levering - BeSuRe Nederland

Onze producten worden u in de meeste gevallen geleverd door DHL. Spoedleveringen of levering op zaterdag is mogelijk tegen een aangepast tarief.

Indien u dit wenst, neem dan alstublieft even telefonisch contact met ons op.

In most cases, our products are delivered to you by DHL. Express deliveries or delivery on Saturdays are possible at an adjusted rate.

If you wish to do so, please contact us by telephone. Inistration stating that your payment has already been made.

Leverings- en betalingscondities BeSuRe International

Onze Algemene Voorwaarden vindt u hier

Let op! Per 1 januari 2018 gelden de volgende aanvullende leveringscondities:

Verzend- en administratiekosten

De standaard verzend- en administratiekosten voor bestellingen tot € 200,00 (excl. BTW) bedragen voor:

 • Nederland € 9,75
 • Europa € 15,00
 • Andere continenten op aanvraag

Franco levering voor bestellingen:

 • binnen Nederland: vanaf € 200,00 (excl. BTW)
 • binnen Europa: vanaf € 250,00
 • buiten Europa: vanaf €300,00

Facturatie en betaling

 • Betaling van uw bestelling via onze webshop kan uitsluitend middels een IDEAL-betaling worden gedaan.
 • Uw orderbevestiging ontvangt u direct per e-mail.
 • Uw factuur voor uw administratie ontvangt u per e-mail op het moment dat uw bestelling wordt verzonden.

Retourzendingen

Retourneringen kan uitsluitend binnen 14 dagen na factuurdatum in overleg met onze afdeling verkoop plaatsvinden. De retourkosten zijn voor rekening van de verzender.

Delivery and payment conditions BeSuRe International

Our Terms and Conditions can be found here

Please note! As of 1 January 2018, the following additional delivery conditions apply:

Shipping and handling costs

The standard shipping and handling costs for orders up to € 200.00 (excl. VAT) amounts for:

 • Netherlands € 9,75
 • Europe € 15,00
 • Other continents On request

Free delivery for orders:

 • within the Netherlands: from € 200,00 (excl. VAT)
 • within Europe: from € 250,00
 • outside Europe: from €300,00

Invoicing and payment

 • Payment of your order via our webshop can only be made by means of an IDEAL payment.
 • You will receive your order confirmation directly by e-mail.
 • You will receive your invoice for your administration by e-mail at the time your order is shipped.

Returns

Returns can only take place within 14 days after the invoice date in consultation with our sales department. The return costs are for the account of the sender.