SERVICE & SUPPORT

IRIDIUM AM SYSTEMEN

GEFELICITEERD MET UW IRIDIUM AM SYSTEEM

Wat van belang is voor het optimaal functioneren van uw nieuwe systeem.

Scheidingswand

Uw IRIDIUM AM SYSTEEM is geïnstalleerd

Monitoring periode – fine tuning – post installatiebezoek


Uw Iridium AM Systeem is geïnstalleerd en  (bijna) gereed.

U beschikt over een uitermate betrouwbaar systeem om uw producten te beveiligen. Van harte gefeliciteerd hiermee. Graag zorgen wij voor een langdurig en probleemloos gebruik hiervan en bovendien vertrouwen kunt hebben in de werking van uw systeem.

Na de installatie zijn wij echter nog niet gereed en is uw systeem welliswaar operationeel maar behoeft wellicht nog wat fine tuning.


Fine tuning

Gedurende ca. 14 dagen na de installatie volgen wij de prestaties van het systeem nauwkeurig en voeren (indien nodig) wat wijzigingen uit in de afstelling. Hiermee zorgen wij ervoor dat uw systeem zo optimaal mogelijk functioneert en de kans op ongewenste alarmen zo klein mogelijk is.


Post installatiebezoek

Na de monitoringperiode wordt u nogmaals bezocht door onze Technische Dienst. Dan wordt de werking en detectie van uw systeem nogmaals door ons gecontroleerd. Daarna kunt u ervan uitgaan dat uw systeem optimaal is afgesteld op de omgevingsfactoren van dat moment. Uw systeem is vanaf dit moment volledig operationeel en gecertificeerd.

Thoonsen Geleidingssysteem

Beveiligen van uw producten

Effectief beveiligen wordt voor een groot deel bepaald door de beveiligingsgraad.


Daarmee wordt het percentage producten bedoeld dat u beveiligt met beveiligingselementen voor uw systeem. Die beveiligingsgraad bepaalt hoe groot de kans is dat winkeldiefstal daadwerkelijk wordt opgemerkt en wordt gedetecteert door uw systeem.

Bij een beveiligingsgraad van 10% kunt u natuurlijk niet verwachten dat het systeem u helpt met het serieus terugdringen van uw derving door winkeldiefstal. Wij adviseren een beveiligingsgraad van tenminste 60%, maar een hoger percentage geeft natuurlijk ook een beter resultaat.


Wijze van beveiligen

De wijze waarop u beveiligt wordt bepaald door de producten die u wilt beveiligen.

Met uw Iridium AM systeem kunt  u veel producten met AM-etiketten of AM inserts (insteeklabels) beveiligen. Deze zijn er in veel soorten en maten.

Voor andere producten, zoals kleding, gereedschap, sommige  huishoudelijke artikelen, sommig speelgoed e.d., kunt u effectiever beveiligen met allerlei soorten hard tags en self alarming tags.

Vraag onze adviseurs voor advies voor het voor u meest geschikte beveiligingselement.

Spreek onderling af hoe op welke producten beveiliging aanbrengt. Hierdoor weten alle medewerkers hoe en waar een artikel beveiligd wordt. Dit voorkomt ook vergissingen bij deactivatie.

AM-etiketten bestaan uit een aantal lagen metaal die beginnen te trillen als zij in de buurt van de detectiepoortjes komen. Door deze resonantie (die wordt opgevangen door uw detectiepoortjes) wordt een alarm afgegeven en weet een deactivatieplaat dat hij moet gaan deactiveren. Deze moeten dus vrij kunnen bewegen.

• Plak labels daarom altijd op een volledig vlakke ondergrond

• Plak labels nooit rond of om een hoek. Het label zal dan niet meer werken.

• Labels op smalle producten kunt u het beste afdekken met onze Easy Wraps. Deze laten geen residu achter op uw product en kunnen ook gebruikt worden om verpakkingen af te sluiten.

Kies bij voorkeur altijd het grootst mogelijke formaat etiket. Deze hebben de beste detectie op uw systeem.

AM etiketten zijn verkrijgbaar in formaten Normaal, Narrow en Ultra Narrow. Welke labels u kunt gebruiken is ook afhankelijk van de afstand tussen de antennes van de artikelbeveiliging. Hoe kleiner het label, hoe kleiner de detectieafstand. Dit dient u dus altijd uit te proberen voordat u producten hiermee gaat beveiligen.

Ook zijn er Inserts (Instekers/Insteeklabels) verkrijgbaar, labels zonder gomlaag met een plastic punt. Deze zijn bedoeld om los in een verpakking aan te brengen. De punt van het label heeft 2 functies:

• makkelijk perforeren van folie dat om een verpakking zit

• ervoor te zorgen dat een label vaak schuin in een verpakking komt te liggen. Hierdoor is de detectie van het label beter.

Thoonsen Geleidingssysteem

Deactiveren van AM-labels

Waarmee rekening te houden met het deactiveren van labels


Indien u met uw Iridium AM systeem gebruik maakt van plaketiketten of inserts (insteeklabels) heeft u een deactivatieplaat nodig om het label te deactiveren zodat deze niet meer alarm kan veroorzaken op uw detectiepoortjes. Onze AM-deactivatieplaten hebben over het algemeen een deactivatie hoogte tussen de 10 en 18 cm (afhankelijk van het type).

Door middel van een kortdurende magnetische puls wordt uw label gedeactiveerd. De electronika “herkent” een label zodra deze boven een deactivatieplaat komt en deactiveert deze dan direct automatisch.

Onze deactivatieplaten zijn uitgerust met een beeper die de aanwezigheid van een label en de deactivatie aangeven door middel van een piep.


Wijze van deactiveren

Het is voor u niet altijd bekend waar een label zich bevindt, zeker niet als deze in een verpakking is aangebracht.

Om label(s) op of in een verpakking te deactiveren adviseren wij u het product te kantelen of draaien boven de deactivatieplaat tot u geen beep meer waarneemt. Door het kantelen/draaien heeft u de meeste trefzekerheid van deactivatie van labels.


Per ongeluk deactiveren

Het is niet mogelijk om labels te “reactiveren” bij onopzettelijke deactivatie. Hoort u een beep en was dat niet de bedoeling? Dan zult u het product met een nieuw label moeten beveiligen.

Ook als u een heel vel labels per ongeluk te dicht in de buurt van de deactivatieplaat legt, kan deze per ongeluk gedeactiveerd worden. Vaak zijn niet alle labels direct gedeactiveerd, maar u zult labeltje voor labeltje moeten testen of deze nog werkt of het vel voor de zekerheid beter kunnen weggooien.

Thoonsen Geleidingssysteem

Ontkoppelen van AM Hard Tags?

Welke detacher en hoe te gebruiken


Voor het ontkoppelen van AM Hard Tags gebruikt u een mechanische (soms elektronische) ontkoppelaar, ook wel Detacher genoemd.


Soorten ontkoppelaars / detachers

De meest voorkomende ontkoppelaars zijn sterke magneten. Daarin onderscheiden we in oplopende sterkte:

Normal detacher

Super detacher

Hyper detacher

Welke detacher voor u geschikt is wordt bepaald door het soort beveiligingslabel dat u gebruikt. De nieuwste: De Hyper Detacher heeft een enorme kracht en krijgt álle hard tags los.

Onze adviseurs adviseren u graag over de voor u meest geschikte ontkoppelaar.

Voor sommige Sensormatic Hard Tags is een speciale elektronische ontkoppelaar beschikbaar.


Als het label niet wil ontkoppelen

Het komt soms voor dat u wel de juiste detacher gebruikt, maar het u niet lukt om een label los te krijgen. In dat geval is het pinnetje van de hard tag waarschijnlijk te diep ingedrukt.

Ga niet trekken aan de pin of de hard tag. Dit trekt de pin alleen maar nog vaster.

Leg de hard tag op de gebruikelijke wijze op de ontkoppelaar en druk vervolgens de pin nog meer in de hard tag. De balletjes in de hard tag die de pin vasthouden zullen dan in de meeste gevallen alsog loslaten.

Thoonsen Geleidingssysteem

Pro Active Monitoring

24/7 monitoring van uw systeem en snelle service


Uw Iridium AM systeem beschikt over een internetverbinding met de service portal via de WiFi in uw winkel.

Hierdoor zijn wij in staat uw systeem 24/7 te monitoren en de prestaties van uw systeem te volgen. Dit betekent niet dat er iemand 24/7  voor u op een schermpje zit te kijken. Dat zou voor iedereen een beetje kostbaar worden. Wel ontvangt onze Technische Dienst uit het systeem gegenereerde alerts zoals:


Verlies van dataverbinding

Bij verlies van de dataverbinding wordt de data die wordt verkregen uit het systeem tijdelijk opgeslagen op een intern geheugen van uw systeem dat op een batterij werkt. Op deze wijze hebben wij zodra de verbinding wordt hersteld weer volledig de beschikking over het complete logboek.


Alerts indien de batterij van uw systeem bijna of geheel leeg is.

Bij het eerstvolgende servicebezoek wordt de batterij (nodig voor intern geheugen) vervangen door onze Technische dienst.


Alerts bij 2,4,6 of 10 alarmen in 60 minuten

Bij 2 of 4 alarmen wordt niet direct actie ondernomen. Uitsluitend als dit zeer regelmatig voorkomt

Bij 6 of 10 alarmen is er voor ons een redelijke indicatie dat er echt sprake is van van interferentie. In dat geval wordt er altijd (bij eerste gelegenheid) ingelogd op uw systeem om deze uit te lezen. Soms kunnen wij het probleem direct oplossen, soms wordt er voor een tijdelijke oplossing gekozen totdat wij op lokatie (ON SITE) het probleem kunnen onderzoeken.

mechanische swing gates

De meest voorkomende storingsbronnen

Controleer dit voor een storingsmelding


Indien een systeem dat al geruime tijd zonder problemen ineens ongewenste alarmen geeft (dat zijn meestal geen valse alarmen!), dan ligt dat in de meeste gevallen niet aan een defect in uw systeem of een foutieve afstelling. In de meeste gevallen wordt dit veroorzaakt door wat wij noemen “omgevingsfactoren” of een wijziging daarin. En sommige alarmen die u niet direct kunt verklaren kunnen ook heel goed wel degelijk echte alarmen zijn.

Hieronder vermelden wij de meest voorkomende meldingen en de mogelijke oplossingen daarvan.

Oorzaak 1: niet of niet correct gedeactiveerde producten van andere winkels


In de meeste gevallen zal de bezoeker een product in een andere winkel hebben gekocht waar producten niet of niet correct zijn gedeactiveerd.

Ook komt het voor dat winkels producten verkopen die in de fabriek zijn beveiligd, maar die door de winkelier niet gedeactiveerd worden of kunnen worden.

Dit is natuurlijk voor iedereen uitermate vervelend, maar hieraan kunnen wij en u natuurlijk helemaal niets doen. Wel is het van belang dat er door medewerkers hierop aktie wordt ondernomen. Een bij binnenkomst alarm veroorzakende klant zal immers ook bij het naar buiten gaan wederom een alarm veroorzaken. Echter is dan niet te controleren of er wellicht tóch sprake is van een winkeldiefstal!

• spreek de bezoeker altijd aan en probeer samen met hem/haar de oorzaak te achterhalen.

• informeer welke producten de klant voor het bezoek van uw winkel heeft aangeschaft.

• vraag vriendelijk of je de tas van de bezoeker mag controleren. Geef aan dat dit ook in het belang van de bezoeker zelf is, want deze zal ook bij bezoek aan andere winkels alarm veroorzaken. Dit is natuurlijk ook voor de bezoeker niet prettig.

• haal de tas door het detectieveld van het systeem, indien het alarm wederom afgaat zit hier het artikel dat het alarm veroorzaakt.

• indien het systeem niet op de tas reageert, draagt de bezoeker het product wellicht in de kleding. In dat geval kun je dezelfde procedure proberen met de jas of, als dat ook geen resultaat oplevert de bezoeker verzoeken zelf nogmaals door het systeem te gaan.

• deactiveer het product of kledingstuk op de deactivatieplaat. Uw bezoeker kan vervolgens ongestoord verder winkelen.


Oorzaak 2: Reactivatie van beveiligingslabels


Soms worden beveiligingslabels door fabrikanten tijdens de productie aangebracht in kleding, schoeisel en producten als portomonee’s etc. Het is mogelijk dat deze labels op den duur soms weer actief worden. Dit heeft meestal te maken met de kwaliteit van de labels.

Ook  hieraan kunnen u en wij verder weinig meer doen dan dezelfde procedure te hanteren als bij oorzaak 1.

Benadering: Blijf altijd vriendelijk! Maak de bezoeker duidelijk dat u deze wilt helpen van het probleem af te komen. De meeste bezoekers zullen het alleen maar op prijs stellen en blij zijn dat ze van het probleem af zijn.

Neem contact op met de veroorzakende winkelier. Indien na verloop van tijd duidelijk wordt dat één bepaalde winkel in uw winkelgebied veel van dit soort alarmen veroorzaakt, neem dan contact op met deze winkelier. Vaak is deze zich niet bewust van het probleem dat door hem of zijn producten wordt veroorzaakt. Niemand is gebaat bij het veroorzaken van ongewenste alarmen die vervolgens weer “doofheid” voor alarmen kunnen veroorzaken.


De winkelier mag altijd contact met ons opnemen om gezamenlijk te werken aan een oplossing.

Het is natuurlijk uitermate vervelend als uw systeem plots meermaals in alarm gaat, zonder dat iemand het systeem passeert. In de meeste gevallen ligt het echter niet aan het systeem maar kan het volgende aan de hand zijn:


Bezoekers die langs het systeem lopen met een beveiligd product


De inrichting en routing van sommige winkels is soms zo ingericht dat het goed mogelijk is dat klanten in uw winkel vlak langs uw systeem lopen met een (beveiligd) product. De systemen detecteren niet alleen “tussen” de detectiepoortjes maar in een straal er omheen.

Dit zijn dus geen “valse” maar “echte” alarmen.


Controleer dus altijd even of er iemand door het systeem loopt!


Beveiligingslabel(s) te dicht in de buurt van de antenne.


Detectiepoortjes detecteren niet alleen tussen het systeem, maar in een straal rondom het systeem.


Voor AM-systemen hanteren wij een straal van minimaal 2  meter voor plaklabels rondom de antenne waar u geen beveiligde producten zou moeten plaatsen. Voor hard tags geldt zelfs een diameter van 2,5 meter. Het kan best zo zijn dat het beveiligde product niet direct alarm veroorzaakt, maar deze veroorzaakt wel een verhoging van de criteriumwaardes voor alarm in het systeem. Indien er vervolgens door het systeem nog andere waardeverhogende interferenties worden waargenomen zal het systeem al snel in alarm gaan, wat door sommigen als een “vals” alarm of storing wordt beoordeeld.


Hoe meer labels in de buurt van uw systeem hoe groter de kans op ongewenste alarmen.


Wijziging in de inrichting van de winkel


De ingangen van winkels zijn in de meeste gevallen niet statisch ingericht. Regelmatig worden spullen, displays, apparatuur en soms hele schappen geplaatst of verplaatst.

Indien uw systeem plots alarmen geeft, ga dan voor uzelf na wát u het laatste hebt veranderd en verwijder dit eventueel. Als het alarm vervolgens stopt, zult u een andere plek moeten zoeken voor uw presentatie.


Andere invloeden in uw winkel


Apparatuur als stofzuigers, boormachines e.d. kunnen bij inschakeling en gebruik storen op uw systeem. Dit is uitsluitend gedurende het gebruik van deze apparatuur, wat meestal natuurlijk maar tijdelijk is. Dit kunnen wij helaas niet verhelpen.


Invloeden van buiten uw winkel


Ongewenste alarmen kunnen ook voor komen door invloeden van buiten uw winkel. Elektrische of elektronische apparatuur of apparatuur met bijvoorbeeld een elektromotor kunnen interferentie op uw systeem veroorzaken die tot ongewenste alarmen kunnen leiden.


Bij installatie van uw systeem zijn alle omgevingsfactoren (voorzover op dat moment aanwezig) die zichtbaar zijn op de uitlezing van het systeem door onze installateur of onze technische dienst weggefilterd. Nieuw geplaatste apparatuur in de omgeving kunnen echter de interferentiewaarden zodanig verhogen dat de criteria voor alarm worden bereikt. Zolang deze interferenties voor ons zichtbaar zijn op de uitlezing van uw systeem kunnen wij in de meeste gevallen (niet onbeperkt) deze interferentie wegfilteren. Dit kan echter niet onbeperkt zonder de detectie van uw systeem aan te tasten.


Invloeden van buiten uw winkel, en de oorzaken daarvan, zijn soms ontzettend moeilijk te achterhalen. Zeker als deze slechts kortdurend voor komen. Uiteraard doen wij er altijd alles aan om deze oorzaak te achterhalen en een oplossing hiervoor te vinden.


Synchronisatieproblemen met AM-systemen in de buurt


AM-systemen kunnen tot in een straal van 50 meter invloed hebben op andere AM-systemen. Daarom is synchronisatie tussen deze systemen van groot belang.

Indien een AM-systeem in de buurt van uw winkel wordt geïnstalleerd, dan kan dat dus bij u in de winkel problemen geven. Gelukkig kunnen wij dergelijke synchronisatieproblemen al in de uitlezing van uw systeem zien. Indien dit het geval is, dan zullen wij de synchronisatie vanuit ons systeem op afstand uitvoeren.

Hetzelfde geldt overigens ook voor deactivatieplaten voor AM-labels. Deze dienen nauwkeurig gesynchroniseerd te zijn op het bij u geïnstalleerde systeem. Dit geldt meestal alleen voor deactivatieplaten die dicht in de buurt van uw systeem staan. Dit kan helaas niet op afstand gebeuren, tenzij ook uw deactivatie op internet is aangesloten, hetgeen zelden  het geval is. Voor deze synchronisatieproblemen zullen wij dus meestal een technisch bezoek inplannen.

Met onze jarenlange ervaring hebben wij natuurlijk al vele fantastische redenen gehoord waarom een systeem alarm geeft. De meeste zijn complete onzin. Hieronder volgen de meest voorkomende:


• “Die systemen reageren wel vaker op mijn pacemaker.”


Onzin! De frequentie waarop uw systeem werkt kan niet afgaan op pacemakers. De pacemaker kan er ook niet van “op hol” slaan


• “Dat heb ik altijd als ik bij de bibliotheek ben geweest.”


Onzin! Bibliotheken in Nederland werken allen met RFID-systemen. En hele oude bibliotheken en boekhandels gebruiken soms EM-systemen. Deze kunnen absoluut geen alarm veroorzaken op uw systeem.


• “Dat heb ik altijd met mijn kinderwagen, winkelwagen, driewieler. “


Onzin! Uw systeem werkt op een frequentie die niet reageert op kinderwagens, fietsen, winkelwagens. Hier kan geen alarm door onstaan, tenzij deze tegen de antennes worden geplaatst.


• “Die systemen reageren altijd op mijn telefoon / laptop / notebook.”


In de meeste gevallen is dit onzin. Uitsluitend indien uw systeem niet goed afgesteld staat (en dat kunnen wij makkelijk op afstand zien) zou het passeren van een laptop wel eens de “druppel” kunnen zijn dat de criteriawaarden voor alarm worden bereikt. Dit komt maar zelden voor en meestal zijn er dan andere bronnen van interferentie in de omgeving aanwezig waardoor de criteiawaarden al snel bereikt worden.


• “Kunnen jullie het systeem uitzetten! Het geeft een enorme piep op mijn gehoorapparaat.”


Onzin! De frequentie van uw systeem komt niet eens in de buurt van de frequentie van gehoorapparaten en kunnen daarop dus geen piep veroorzaken, net zo min als dat dit gehoorapparaat alarm kan veroorzaken op uw systeem.


• “Ik wordt altijd helemaal misselijk in de buurt van dit soort systemen.”


Wij zullen wat voorzichtig zijn met een reactie op deze opmerking. Volgens de huidige stand van de wetenschap zoals die bekend is, is niet mogelijk dat de “straling” van detectiesystemen invloed kunnen hebben of schadelijk kunnen zijn voor het menselijk lichaam. Indien deze opmerking door een bezoeker wordt geplaatst is in ieder geval een gepaste argwaan op zijn plaats. Het is zeer goed mogelijk dat deze probeert in te spelen op uw gevoel en emotie waardoor u al snel met uw hand over uw hart zult willen strijken.


Alle hierboven gemelde voorbeelden en argumenten zijn meestal bedoeld om u minder alert te maken, op uw gevoel (medelijden) te spelen en te misleiden.

Hoe en wanneer doe ik een storingsmelding?

Tijdens de normale openingstijden van onze Technische Dienst / Afdeling Support (maandag t/m vrijdag 08.00u. – 18.00u.) kunt u op de volgende wijze een storingsmelding bij ons indienen:


Telefonisch

+31 (0)36 524 7438


Per e-mail

support@besure-nl.com


Via het storingsformulier op onze website

Storingsformulier


In veel gevallen kunnen wij u ON LINE helpen door in te loggen in uw systeem om de melding te onderzoeken en te verhelpen. Dit gebeurt altijd zo snel mogelijk maar kan niet altijd meteen door andere werkzaamheden. Wij loggen echter altijd bij eerst mogelijke gelegenheid in, meestal dezelfde werkdag.

In de meeste gevallen kunnen wij het probleem direct voor u oplossen. Soms moeten wij ook kiezen voor een tijdelijke oplossing totdat een ON SITE onderzoek op lokatie kan plaatsvinden.

Ook kan, in overleg met u besloten worden het geluid van uw systeem uit te zetten gedurende ons onderzoek. Op deze wijze bent u in ieder geval verlost van irritatie door ongewenste alarmen.

Buiten de normale openingstijden van onze Technische Dienst / Afdeling Support (maandag t/m vrijdag 08.00u. – 18.00u.), in het weekend en gedurende feestdagen, kunt u op de volgende wijze een storingsmelding bij ons indienen:


Per e-mail

support@besure-nl.com


Via het storingsformulier op onze website

Storingsformulier


In veel gevallen kunnen wij u ON LINE helpen door in te loggen in uw systeem om de melding te onderzoeken en te verhelpen. Soms zijn wij in de gelegenheid u ook buiten openingstijden te helpen, echter kunt u hieraan geen rechten ontlenen.

Mocht u enorm veel last hebben van ongewenste alarmen, dan adviseren wij u het systeem tijdelijk uit te zetten. Op deze wijze bent u in ieder geval verlost van irritatie door ongewenste alarmen. Wij nemen dan de eerstvolgende werkdag contact met u op.

automatische swing gates

Onderhoud van uw systeem

Houdt uw systeem mooi gedurende de levensduur


Uw systeem is voorzien van plexiglas (polycarbonaat).

Ondanks dat dit polycarbonaat behoorlijk krasvrij is, kan deze door reiniging met onjuiste reinigingsmiddelen op den duur beschadigen en/of dof worden.

Het is daarom van belang dat u voor de reiniging van het systeem gebruik maakt van de juiste reinigingsmiddelen.


Wij adviseren uw systeem te reinigen met HG Beeldschermreiniger en een microvezel doek


Spuit een kleine hoeveelheid op het polycarbonaat of microvezeldoekje.

Poets vervolgens zonder veel druk totdat het plexiglas weer droog is.

Vuil en vettigheid worden perfect en krasloos verwijdert en bovendien maakt dit het plexiglas anti-statisch waardoor het minder vuil aantrekt.


Gebruik absoluut geen GLASSEX of andere reinigingsmiddelen


Deze kunnen inwerken op het polycarbonaat waardoor deze krast of na verloop van tijd dof uitslaat.

barcode reader

Uw Garantie & Service- en Onderhoudsovereenkomst

De meeste service is GRATIS


Garantie: 24 maanden


Op uw systeem geldt een garantieperiode van 24 maanden na installatie. Wat velen zich echter niet realiseren is dat garantie uitsluitend reparatie en/of vervanging van defecte onderdelen omvat. Geen voorrijkosten en werkuren!


GarantieService- en onderhoudsovereenkomst


Omdat garantie uitsluitend reparatie en/of vervanging van defecte onderdelen omvat en geen voorrijkosten en werkuren zou u zomaar voor onverwachte en onplezierige kosten komen te staan.

Daarnaast is uw systeem uitgerust met een WiFi-internetaansluiting op onze serviceportal. Daarmee kunnen wij altijd op afstand de werking van uw systeem controleren en eventuele problemen voor u oplossen. De dataopslag (cloud) en inlogmogelijkheden brengen vaste jaarlijkse kosten met zich mee.

Om die reden wordt op al onze systemen standaard een service- en onderhoudsovereenkomst afgesloten.  Daarin zijn de volgende kosten inbegrepen.

De jaarlijkse kosten voor dataopslag (cloud) en portal

Gratis remote technische interventies en monitoring (ON LINE)

Gratis technische interventies op lokatie (ON SITE) – dit uitsluitend indien een ON LINE interventie geen uitkomst biedt.

1x per jaar een GRATIS CHECK-UP van uw systeem waarbij wij de correcte werking van uw systeem op lokatie nog eens controleren.


Wij doen dus echt wat voor onze service- en onderhoudsovereenkomsten, waarmee u veel profijt hebt.

Niemand die u meer levert voor een dergelijke overeenkomst.

Afsluitingsband

Labels en andere beveiligingselementen en accessoires


Uiteraard leveren wij ook alle mogelijk beveiligingselementen en accessoires voor uw systeem.

Klik hieronder voor de diverse productcategorieën. U kunt bestellen én betalen via onze webshop of telefonisch/per e-mail met een betaalverzoek.

Uiteraard adviseren wij u graag over het voor u meest geschikte product.

Afsluitingsband

Agressietraining & Signaalopvolging

Uw systeem werkt uitsluitend effectief indien u voldoende beveiligt en personeel op de juiste wijze omgaat met signaalopvolging (alarm)


Een systeem voor artikelbeveiliging werkt uitsluitend effectief indien medewerkers op een juiste manier omgaan met signaalopvolging (wat te doen als het alarm af gaat?).

Helaas komt het voor dat bezoekers nogal eens geirriteerd en soms zelfs agressief kunnen reageren. Dat is voor medewerkers soms moeilijk om mee om te gaan.


Om medewerkers hiermee te helpen kunt u gebruik maken van de training en coaching van onze specialis Alex Coppelmans. Dit is een zelfstandige ondernemer die zich hierin gespecialiseerd heeft. Hij heeft hierin jarenlange ervaring en wij kennen geen ander die dat zo effectief doet.

U kunt met Alex een afspraak maken om uw behoeften op dit gebied door te nemen. Hij zal de huidige winkelprocedures van uw onderneming inventariseren en via workshops en trainingen instructie geven aan uw medewerkers. Daarin kunnen o.a. de volgende onderwerpen behandeld worden:


• Winkeldiefstalpreventietraining

• Signaalopvolging

• Agressietraining

• Opvang en nazorg na calamiteiten

• Mystery shopper


Indien gewenst brengen wij u in contact met Alex. Wij vragen voor deze service zelf geen vergoeding. Alleen wordt u door Alex Coppelmans zelf gefactureerd.


https://www.alexcoppelmans.nl/

BEZOEK ONZE SHOWROOM IN ALMERE

Onze showroom kunt u op afspraak (ook ‘s avonds) bezoeken.

Alle systemen staan hier “live” voor u gepresenteerd.

Dit contactformulier is gedeactiveerd omdat u weigerde de Google reCAPTCHA-service te accepteren die nodig is om alle berichten die door het formulier worden verzonden, te valideren.

Onze klanten

0
    0
    Uw bestelling
    Uw winkelwagen is leegTerug naar de webshop