Klantentellers / Bezoekerstellers

Klantentellers Bezoekerstellers Personentellers People counters People counting

Wij leveren onder ander aan:

Klantentellers geven u duidelijk inzicht in de traffic op locatie waardoor u uw bedrijfsprocessen kunt plannen, aanpassen en optimaliseren

Op verschillende manieren kunt u inzicht verkrijgen in bezoekersaantallen en passantenstromen en het verkeer binnen een specifiek gebied.

Het is een beestje met vele namen voor hetzelfde begrip:

 •  klantentellers •  bezoekerstellers •  personentellers •  people counters (people counting)

Wij beperken even voor het gemak tot het begrip klantentellers.

Klantentellers registreren voor u het aantal bezoekers dat u bedrijf, organisatie of lokatie bezoekt. Hierdoor krijgt u een helder inzicht in de passantenstromen en het verkeer binnen een specifiek gebied. Daarbij kunt u denken aan:

•  winkels •  winkelcentra •  stadscentra •  evenementen •  expo •  kantoren

Het tellen van bezoekers is meestal niet een doel op zich. Doordat u de tellingen kunt koppelen aan andere gegevens zoals uw financiële of operationele dat worden u tools in handen gegeven waarmee u uw onderneming beter en meer resultaatgericht kunt sturen. Daarbij kunt u denken aan:

  • conversies bezoekers vs kopers
  • visitor value
  • piek en dalmetingen
  • advies openingstijden en personeelsbezetting
  • meten van reclameactiviteit

Er zijn net zoveel systeemmogelijkheden als er wensen zijn.

BeSuRe Nederland probeert een zo breed mogelijk assortiment aan te bieden zodat elke wens van onze afnemers in vervulling kan gaan.

Uni-directionele klantentellers

Uni-directionele klantentellers werken met een enkelvoudige infrarood straal tussen een zender en een ontvanger.

Hierdoor zijn deze people counters alleen in staat om het aantal passanten te meten, maar niet in welke richting deze de teller passeren. Daarmee zijn ze uitstekend geschikt om het aantal passanten in een bepaald gebied te meten. Maar als u bijvoorbeeld een winkel heeft en het aantal bezoekende klanten wilt weten zult u het aantal tellingen altijd door 2 moeten delen. Er wordt immers geen onderscheid gemaakt tussen binnenkomende en vertrekkende bezoekers of klanten.

Afhankelijk van de uitvoering zijn de resultaten meestal af te lezen op een display op de teller. In sommige gevallen kunt u met behulp van een USB-stick of kabel de gegevens uit de teller downloaden. Deze kunt u dan vervolgens in een spreadsheet gebruiken voor verder verwerking.

Bi-directionele klantentellers

Bi-directionele klantentellers werken in tegenstelling tot Uni-directionele tellers met 2 of meer infrarood stralen tussen een zender en een ontvanger.

Hierdoor zijn Bi-directionele in staat om ook de richting van een passant te registreren. De gegevens die u hieruit verkrijgt zijn daardoor meer accuraat en geschikt voor verdere processing in uw beleidsbepaling.

Ook kunt u meten hoeveel bezoekers uw winkel binnengaan en weer verlaten. Wilt u alleen de bezoekersaantallen weten, dan kunt u eenvoudig het aantal inkomende bezoekers bepalen in uw uitlezing.

Indien u metingen in een bepaald gebied doet, kunt u tevens bepalen in welke richting de passanten de teller hebben gepasseerd en daarmee bepalen hoe de verkeersstroom in dat gebied verloopt.

Afhankelijk van de uitvoering zijn de resultaten meestal af te lezen op een display op de teller. In sommige gevallen kunt u met behulp van een USB-stick of kabel de gegevens uit de teller downloaden. Deze kunt u dan vervolgens in een spreadsheet gebruiken voor verder verwerking.

Web-based klantentellers

Uiteraard kunt u sneller uw met de klantenteller verzamelde data verwerken indien u dit systeem direct op uw netwerk kunt aansluiten.

Met webbased klantentelsystemen kunt u op elk gewenst moment volledig inzicht krijgen in de actuele bezoekersdata van uw locatie.

Deze systemen zijn draadloos, bi-directioneel en bestaat uit een zender, een ontvanger en een controller.

Het systeem is eenvoudig aan te sluiten en staat via de bijgeleverde controller direct in verbinding met uw PC via het Internet, thuis of op locatie.

Het is mogelijk om op de controller maar liefst 10 verschillende klantentellers aan te sluiten. De gegevens kunnen actueel worden bekeken op een Internet browser van een pc. De telwaarden zijn binnen een minuut beschikbaar.

People Counting via uw cameranetwerk

Als u al een camerasysteem heeft hangen of nog wilt laten installeren, kunt u overwegen om uw bezoekersaantallen te registreren via één of meer camera’s.

Afhankelijk van de specificaties van uw camera en recorder kunt u namelijk ook klanten tellen met uw camera-systeem. Via uw recorder en software kunt u bepaalde gebieden markeren en zodra dat gebied door personen wordt betreden, of verlaten, wordt dit vastgelegd op de recorder. Deze kijkt dan naar de vorm van hoofden en schouders.

De verkregen data kunt u uiteraard ook weer verwerken als spreadsheet-data.

Voordeel is de exacte registratie van tijd en datum inclusief de bijbehorende beelden.

Klanten tellen via een camera is nauwkeuriger dan systemen met een infrarood straal. Als er meerder mensen tegelijkertijd door een infrarood straal lopen zal de telling immers niet altijd nauwkeurig zijn.

People Counting via 3-D camera

U kunt uw bezoekersaantallen ook registreren met behulp van een 3-dimensionale camera.

Klanten tellen via een camera is nauwkeuriger dan systemen met een infrarood straal. Als er meerder mensen tegelijkertijd door een infrarood straal lopen zal de telling immers niet altijd nauwkeurig zijn.

3-D camera’s zijn bovendien nóg nauwkeuriger dan gewone camera’s. De nauwkeurigheid bedraagt meer dan 90%.

De gegevens kunnen actueel worden bekeken via internet. Deze klantenteller is geschikt voor alle soorten winkels en heeft verschillende montage mogelijkheden. Het brede gezichtsveld van de camera zorgt voor een compleet beeld om de hoogste nauwkeurigheid van de tellingen te weergeven.

Dit systeem wordt bij uw entree aan het plafond geplaatst op een hoogte van 2.10 – 4 meter en werkt via uw WIFI