MAANDAG t/m VRIJDAG

support@besure-nl.com
+31 (0)36 841 9133

24/7 ON-LINE STORINGSMELDING

Via onderstaande storingsmelding

VEELGESTELDE VRAGEN

HANDLEIDINGEN & SOFTWARE

24/7 ON-LINE STORINGSMELDING

Onze technische dienst is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag maar u kunt storingen altijd melden via onderstaand formulier.

Na verzending nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.

Heeft u een storing? Wij helpen u graag het probleem zo snel mogelijk op te lossen!

Storingen zijn helaas altijd mogelijk. Bij een storing aan door ons geïnstalleerde systemen zoals artikelbeveiliging (detectiepoortjes, deactivatie), camerasystemen, rooftasdetectie, klantenteller of andere systemen, doen wij uiteraard onze uiterste best om u zo goed en zo snel mogelijk te helpen.

Om een storing op een juiste manier te kunnen beoordelen en in te kunnen plannen hebben wij wel de juiste informatie omtrent de aard van de storing nodig. Daarom wordt u in alle gevallen altijd verzocht dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen zodat wij een interventie van onze technische dienst, On-Line of On Site, zo adequaat mogelijk voor u kunnen organiseren en inplannen.

Controleer altijd eerst of u de storing niet zelf eenvoudig kunt oplossen !

In 98% van de gevallen blijkt een storingsmelding niet “storing” in uw systeem te zijn maar veroorzaakt te worden door verandering in de omgeving. Dit betreft dan omgevingsfactoren die niet liggen aan de correcte werking of afstelling van uw systeem.

Plotseling optredende “valse alarmen” zijn eigenlijk ALTIJD te wijten aan dit soort factoren.

Indien storingen veroorzaakt blijkten door dit soort omgevingsfactoren vallen deze niet onder garantie en/of service- en onderhoudsovereenkomst en kunnen daarom mogelijk in rekening gebracht worden. Controleer daarom of de storing eenvoudig door u zelf te verhelpen is.

Plotseling valse alarmen?

Indien het systeem voorheen geen noemenswaardige alarmmeldingen heeft gegeven en plots veelvuldig ongewenst alarm geeft kunt er in nagenoeg alle gevallen van uitgaan dat omgevingsfactoren de oorzaak zijn van deze plotseling optredende alarmen, en niet een storing in het systeem of een slechte afstelling.

In dat soort situaties is  het van belang dat u zelf op zoek gaat naar mogelijke oorzaken. Want storingen van buiten het door ons geïnstalleerde systeem vallen in principe niet onder de voorwaarden van garantie- of service- en onderhoudsovereenkomst. Indien onze technische dienst dit tijdens een ON-SITE intverentie constateert kan dit ertoe leiden dat dit bezoek in rekening wordt gebracht.

Veel voorkomende oorzaken zijn:

• Beveiligingslabel te dicht in de buurt van het systeem

Controleer in een straal van circa 1 meter rond de antenne die de alarmen geeft op aanwezigheid van labels

• Metaal te dicht in de buurt van uw systeem

Controleer in een straal van circa 50 cm rond de antenne die de alarmen geeft of er iets van metaal is geplaatst (display, aktiemand etc.). Verwijder deze of plaats deze verder weg van het systeem.

• Elektrisch apparaat te dicht in de buurt van het systeem geplaatst

 • Verwijder elektrische apparatuur in een straal van 2 meter rond de antenne die de alarmen geeft. Ook ventilatoren kunnen storingen veroorzaken.
 • PIN-apparatuur te dicht bij uw systeem kunnen ook storing veroorzaken

• Kerstverlichting, haspels, opgerolde snoeren in de buurt van het systeem

 • Met name in de aanloop naar de feestdagenverkoop blijken kerstverlichtingen vaak een bron van storing. Test altijd, voordat u de kerstverlichting ophangt, of deze geen alarmen veroorzaakt op uw systeem. Storingen tengevolge van opgehangen kerstverlichting kunnen wij niet verhelpen en vallen ook niet onder garantie of service- en onderhoudsovereenkomst.
 • Haspels, opgerolde elektriciteitskabel, losse en/of opgerolde UTP-kabel (CAT-kabel) kunnen storingen op uw systeem veroorzaken. Verwijder deze uit de buurt van uw systeem.

• Elektromotor te dicht in de buurt van het systeem

 • Veegmachines (Stadsreiniging of van uw winkelcentrum) en stofzuigers kunnen soms alarmen veroorzaken. Dit is echter alleen het geval zolang deze in de buurt van het systeem zijn.
 • Heeft uw stofzuiger een automatisch oprolsysteem dan kan het opgerolde snoer in uw stofzuiger ook alarmen veroorzaken. Zet de stofzuiger uit de buurt van het systeem.
 • Vooral oudere warmeluchtgordijnen (blowers) kunnen nog wel eens alarmen veroorzaken door niet goed geaarde aansluiting of door een versleten elektromotor. Schakel deze uit om te controleren of de alarmen dan stoppen.
 • Bij EM-systemen (METO, TAGIT, ACURITY) kunnen airconditioning tot een straal van 30 meter (!) storing veroorzaken. Zet uw eigen airconditioning uit om te controleren of de alarmen stoppen. Het blijft echter mogelijk dat een andere airconditioning van een naast- of bovengelegen pand de storing veroorzaakt. Vaak heeft dit te maken met een niet juiste aarding van het systeem of een defecte motor.

Wat u verder nog altijd kan doen…

• Voer een reset uit op uw systeem

Schakel de stroom van het systeem gedurende 3 minuten uit (stekker uit het stopcontact) en schakel deze daarna weer aan.

Het systeem reset zich nu volledig en start automatisch weer op. Afhankelijk van het systeem kan dit circa 2 minuten duren.

De volgende situaties kunnen zich voordoen:

• Het label wordt wel dichtbij de antennes gedetecteerd, maar bijvoorbeeld niet in het midden van de doorgang:

Probeer het label dichter bij het systeem te houden. Geeft deze dan wél alarm, dan kan het volgende aan de hand zijn:

 • Het label is niet geschikt voor uw systeem omdat u bijvoorbeeld kleinere labels gebruikt dan de afstelling van, of de afstand tussen de antennes toelaat. Dit komt regelmatig voor indien u kleinere labels gaat gebruiken dan toen het systeem werd geïnstalleerd. Dit is helaas over het algemeen ook niet te verhelpen met een andere afstelling maar slechts door de antennes dichter bij elkaar te zetten. Indien u de beschikking heeft over grotere labels of hard tags, test deze dan op uw systeem.

Neem bij dit soort klachten altijd contact op met de leverancier van uw systeem of gebruik het oorspronkelijke formaat beveiligingslabel.

• Het label wordt helemaal niet gedetecteerd:

 • U kunt te maken hebben met een “bad label” dat gewoonweg niet werkt. De meeste fabrikanten hanteren een norm van 1% bad labels op een rol (of blad). Dit is helaas productietechnisch niet te voorkomen.

Controleer of andere beveiligingslabels wél gewoon detecteren. Indien u meer dan 1% bad labels constateert, neem dan contact op met uw leverancier.

 • Zijn de labels per ongeluk gedeactiveerd of hebben deze op of nabij een deactivatieplaat gelegen? Soms komt het voor dat labels per ongeluk zijn gedeactiveerd doordat deze per ongeluk op of te dichtbij de deactivatieplaat zijn geweest. Controleer eerst of andere labels (of een hard tag) wél gedetecteerd worden door uw systeem. Is dat het geval, dan zijn de labels die niet gedetecteerd worden waarschijnlijk gedeactiveerd. Er is dus geen defect aan uw systeem. 

Als u vermoedt dat u een rol beveiligingsetiketten op of bij een deactivatieplaat heeft gelegen dan is dat niet altijd meteen een ramp. Het komt eigenlijk niet voor dat in zo’n geval de rol geheel gedeactiveerd is maar slechts enkele wikkels aan de buitenzijde van de rol. Wikkel 4 of 5 slagen van de rol af en probeer het eerste label van de resterende rol. Naar alle waarschijnlijkheid zijn deze gewoon weer actief.

 • Gebruikt u de juiste labels voor uw systeem?
  • Soms bestelt u hard tags voor een oud RF-systeem. Tegenwoordig werken deze op 8,2 MHz, maar hele oude modellen kunnen wel eens op een andere frequentie werken. De labels van die oude systemen werken niet op de huidige RF-systemen. De huidige hard tags werken ook niet op de oude systemen. Hard Tags voor deze oude frequenties zijn niet meer leverbaar.

Voor de oude systemen zijn sporadisch nog wel eens aanbiedingen op Marktplaats. Maar misschien wordt het tijd dat uw systeem eens vervangen wordt?

  • Gebruikt u een Elektromagnetisch Systeem (met die dunne strips), dan werken niet alle labels op alle systemen. Bij Elektromagnetische systemen bestaan twee soorten labels: Barkhausen  en Harmonic. Dit is afhankelijk van de gebruikte detectietechniek van uw systeem.

Mocht u geen detectie hebben, meldt dit dan aan uw leverancier van uw labels en geef aan welk merk systeem u heeft. 

BeSuRe International levert overigens EM-labels voor beide systeemsoorten.

• Staat uw systeem wel aan?

Dit lijkt een gekke vraag. Maar komt helaas nogal eens voor.

 • controleer of er stroom staat op uw detectiesysteem
  • zit de stekker er wel in?
  • is er een stop/zekering doorgeslagen?

Indien uw systeem, na dit gecontroleerd te hebben, nog altijd geen detectie geven dan is mogelijk de voeding van het systeem defect geraakt. Neem hiervoor contact op met de leverancier van het systeem

Indien u constateert dat er regelmatig alarmen optreden bij binnenkomende bezoekers:

 1. spreek de betreffende bezoeker altijd aan en probeer er samen achter te komen waardoor het alarm afgaat.
 2. in bijna alle gevallen is er sprake van niet of niet goed gedeactiveerde producten of gereactiveerde labels van andere winkels. Helaas blijken Kruidvat, Trekpleister een regelmatige bron. Indien u constateert dat het iedere keer producten zijn van dezelfde winkel, neem dan contact op met de betreffende winkel. Waarschijnlijk werkt hun deactivatie niet goed of worden labels van een slechte kwaliteit gebruikt.

Enkele mogelijke maar zeer sporadische oorzaken:

 • Elektrische rolstoel
 • Laptop in standby-stand

Broodje Aap-verhalen (onze systemen reageren absoluut niet op dit soort items):

 • Pacemaker
 • Kinderwagen
 • Mobiele telefoon
 • “Metalen plaat” ergens in het lichaam

LET OP! Het is immers ook zeer goed mogelijk dat er sprake is van een potentiële winkeldief die uw alarm doelbewust laat afgaan om u in vertwijfeling te brengen of om uw systeem te testen op werking

Indien u constateert dat er regelmatig alarmen optreden bij vertrekkende bezoekers:

 1. spreek de betreffende bezoeker altijd aan en probeer er samen achter te komen waardoor het alarm afgaat.
 2. in veel gevallen is er sprake van niet of niet goed gedeactiveerde beveiligde producten.
 3. controleer of uw deactivatie goed functioneert. Zo ja, dan zult u de deactivatieprocedure van medewerkers moeten aanscherpen

Enkele mogelijke maar zeer sporadische oorzaken:

 • Elektrische rolstoel
 • Laptop in standby-stand

Broodje Aap-verhalen (onze systemen reageren absoluut niet op dit soort items):

 • Pacemaker
 • Kinderwagen
 • Mobiele telefoon
 • “Metalen plaat” ergens in het lichaam

LET OP! Het is immers ook zeer goed mogelijk dat er sprake is van een daadwerkelijke winkeldief die wellicht nog ergens anders (jas, tas, kinderwagen etc.) een beveiligd artikel bij zich heeft.

Mogelijke oorzaken

• Deactivator uigeschakeld

 • Controleer of uw deactivatieplaat wel aan staat
  • Zit de stekker in het stopcontact?
  • Is de deactivator wel aangeschakeld (aan/uit-knop)

Indien alles “aan” staat en u kunt geen labels meer deactiveren dan zijn er twee mogelijkheden:

  • De AC/DC-adaptor van uw deactivatieplaat is defect. Neem contact op met uw leverancier.
  • Uw deactivatieplaat of de elektronica-unit is defect. Indien uw deactivatieplaat niet meer onder de garantie of service- en onderhoudsovereenkomst valt is het raadzaam de deactivatieplaat te vervangen.

• Soms is er sprake van een “bad label”

Fabrikanten hanteren een norm van 1% bad labels per rol van 1.000 beveiligingslabels. Mits het aantal niet te deactiveren labels binnen deze norm blijft is er dus geen sprake van een ondeugdelijk product.

Indien u constateert dat het aantal niet te deactiveren labels boven de norm stijgt, neem dan contact op met uw leverancier van deze labels

• Uw deactivatieplaat wordt te zwak en is aan vervanging toe

Indien u steeds vaker labels niet kunt deactiveren is het waarschijnlijk dat uw deactivatieplaat zwakker is geworden. Dit is niet ongebruikelijk. Net als alle andere apparatuur zijn deactivatieplaten onderhavig aan slijtage en levensduur.

Indien u twijftelt aan de deactivatiekracht van uw deactivatieplaat, neem dan contact op met uw leverancier van de plaat of vervang deze uit voorzorg.

• Zijn er twee deactivatieplaten aangesloten op uw toonbank?

Sommige leveranciers bieden de mogelijkheid om 2 deactivatieplaten op 1 elektronica-unit aan te sluiten. Wat er dan vaak niet wordt verteld is dat dit ten koste gaat van de deactivatiekracht van de deactivatieplaat.

Controleer of beide deactivatieplaten op één en dezelfde elektronica-unit zijn aangesloten. Indien dat het geval is, ontkoppel dan 1 van de twee aangesloten platen en probeer nogmaals te deactiveren op de nog aangesloten deactivatieplaat. In veel gevallen zal deactivatie dan gewoon slagen.

U kunt in dat geval overwegen de deactivatieplaten te vervangen door nieuwe.

Mogelijke oorzaken

• Tijdelijk connectieverlies

 • Reset uw NVR-recorder door deze helemaal uit te schakelen en na circa 2 minuten weer in te schakelen. De recorder “reset” zich op deze wijze volledig en alle aangesloten camera’s worden automatisch opnieuw aangemeld op de recorder. Vaak lost dit het probleem op.

• Bekabeling niet (goed) aangesloten

 • Haal de UTP-kabel los van de camera en sluit deze opnieuw aan totdat u deze goed voelt vastklikken.
 • Herhaal hetzelfde aan het andere uiteinde van de kabel op de recorder.
 • Wacht ca. 2-3 minuten. In veel gevallen ziet u na enige tijd  de camera weer op het beeldscherm verschijnen.

Indien bovenstaande opties niet tot een oplossing leiden, is uw camera waarschijnlijk defect.

Responstijden

ON-LINE INTERVENTIE

Service-overeenkomst?
Ja – GRATIS 0-24 uur
Nee* 0 – 72 uur

* uitsluitend indien een remote access mogelijk is / tegen betaling per werkuur

ON-SITE INTERVENTIE

Service-overeenkomst?
Ja – GRATIS 2 werkdagen
Nee* 5 – 10 werkdagen
* Uitsluitend tegen betaling: voorrijkosten & werkuren
Werkdagen zijn van maandag t/m vrijdag

Tarieven Interventies

Kosten Technische Dienst

Voorrijkosten  € 80,00
Werkuren* € 74,50
* per uur of deel van een uur / minimaal 1 werkuur

STORINGSMELDING

Het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent:

Kies hieronder het systeem waarvoor u deze storingsmelding doet:


UW STORING

Vul uw storing zo nauwkeurig mogelijk in. Om de aard van de klacht te bepalen is een zo compleet mogelijke omschrijving mogelijk. Hiermee helpt u ons de aard van de klacht zo snel mogelijk te bepalen.


IS DE KLACHT AL VERHOLPEN VOORDAT ONZE TECHNISCHE DIENST BIJ U ARRIVEERT ?

Meldt in dat geval altijd direct uw storingsmelding af via administratie@besure-nl.com of 036 841 9133.

Indien onze monteur voor niets langs komt ontvangt u in ieder geval een factuur voor voorijkosten en werkuren (ook in geval van garantie en/of service- en onderhoudsovereenkomst).


DE VERDERE PROCEDURE

Na het verzenden van uw storingsmelding nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. Wij bepalen dan samen met u de aard van uw storing en of wij dat het beste via een ON-LINE- of ON-SITE-interventie kunnen oplossen.

In alle gevallen wordt door onze technische dienst bepaald of bepaalde storingen al dan niet onder garantie en/of service- en onderhoudsovereenkomst vallen.

Dit contactformulier is gedeactiveerd omdat u weigerde de Google reCAPTCHA-service te accepteren die nodig is om alle berichten die door het formulier worden verzonden, te valideren.

Onze klanten

0
  0
  Uw bestelling
  Uw winkelwagen is leegTerug naar de webshop