Service, garantie en Kwaliteitscontrole

Service, garantie en kwaliteitscontrole

Wij leveren onder andere aan:

Wij leveren onder ander aan:

GRATIS installatiebezoek

BeSuRe Nederland verricht alvorens een installatie bij u uit te voeren altijd een installatieonderzoek op locatie uit.

Als u na onze prijsopgave (offerte) besluit u over te gaan tot aanschaf van één van onze systemen zullen wij zo’n onderzoek in de meeste gevallen moeten uitvoeren.

Doel van dit onderzoek is om de technische aspecten en de mogelijkheden van een installatie bij u te onderzoeken. Daarbij worden eventuele problemen die zouden kunnen optreden bij een installatie voor u, maar ook voor ons in kaart gebracht.

Tijdens het installatieonderzoek wordt onder meer gekeken naar:

 • de plek waar het te installeren systeem is gepland, inclusief de mogelijkheden van aansluiting
 • bouwtechnische aanpassingen om de installatie mogelijk te maken
 • mogelijke (zichtbare) omgevingsfactoren die van invloed kunnen zijn op de werking van het te installeren systeem
 • bepalen van eventueel meerwerk

Van dit installatieonderzoek krijgt u van ons een schriftelijk verslag en eventueel bijbehorende tekeningen/schetsen zodat ook u precies weet hoe de installatie uitgevoerd zal worden en wat is afgesproken

De kosten van een dergelijk installatieonderzoek bedragen € 150,00 excl. btw. Deze krijgt u bij definitieve opdracht bij de uiteindelijke factuur weer van ons gecrediteerd en is daarom in de meeste gevallen gratis. Indien u alsnog besluit de installatie niet uit te laten voeren betaalt u alleen het installatieonderzoek.

GRATIS post-installatiebezoek

Systemen voor artikelbeveiliging zijn gevoelig. Het storingsvrij afstellen van deze apparatuur is daardoor soms niet in één dag te realiseren.

Soms blijken externe omgevingsfactoren toch van invloed te zijn op de werking van het systeem. Niet in alle gevallen kan dat tijdens de installatie worden geconstateerd.

Als extra service verricht BeSuRe Nederland daarom altijd een gratis post-installatiebezoek.

Tijdens dit bezoek (normaliter 1 week na installatie), lopen wij de werking van het systeem nogmaals na en lossen eventuele problemen die na installatie zijn opgetreden op.

Ook is dit een uitstekende gelegenheid om onze medewerkers vragen te stellen over de werking van het systeem.

Garantie

Garantie op systemen en apparatuur

Op alle systemen en apparatuur heeft u bij BeSuRe Nederland  recht op een garantieperiode van 12 maanden. Bij storingen en gebreken worden onderdelen en apparatuur kosteloos vervangen, zonder berekening van voorrijkosten en werkuren.

Onder garantie vallen storingen en gebreken die niet zijn veroorzaakt door onjuist of ondeskundig gebruik en/of die worden veroorzaakt door derden of geïnstalleerde apparatuur van derden. Hieronder vallen tevens ondergrondse kabels en leidingen waarvan wij niet voorafgaande aan de installatie op de hoogte zijn gesteld of waarvan wij redelijkerwijs de aanwezigheid niet hebben kunnen vermoeden.

Of een storing of gebrek valt onder de garantie wordt op locatie bepaald door de technisch medewerker

Garantie op afstelling van systemen

Op afstelling van door ons geïnstalleerde systemen voor artikelbeveiliging geldt een garantietermijn van 3 maanden. Als tijdens deze periode namelijk geen storingen of andere abnormaliteiten zijn opgetreden liggen storingsklachten niet aan de afstelling van het systeem maar door bijvoorbeeld veranderde omgevingsfactoren.

GRATIS omplakservice bij installatie

De verkoop van een systeem voor artikelbeveiliging houdt bij BeSuRe Nederland niet op bij de installatie van een systeem. Wij helpen u graag op weg om op de juiste manier te beveiligen.

Of dat nu is omdat u voor het eerst een artikelbeveiligingssysteem laat installeren of dat u een systeem aanschaft waarbij andere labels nodig zijn dan voorheen, wij zullen u daarbij assisteren.

Uw winkel voor de eerste keer beveiligen met (nieuwe) labels is een tijdrovende klus. Daar zit u als ondernemer niet direct op te wachten.

Daarom verzorgen wij (indien nodig) en gewenst een GRATIS (OM)PLAKSERVICE 

Tijdens, of kort na de installatie komt één van onze adviseurs u en uw medewerkers een volledige dag helpen met het beveiligen van uw producten met de juiste beveiligingselementen (labels of hard tags). Daarbij zullen uw medewerkers ook meteen instructie krijgen over de juiste wijze van beveiligen. Ook kunnen zij vragen betreffende de werking van het nieuwe systeem beantwoorden en uitleg geven over deactivatie en ontkoppeling.

Het zal niet mogelijk zijn om uw hele winkel te beveiligen op deze dag, maar in ieder geval bent u dan al een heel eind op weg. Bovendien heeft u dan direct na de installatie direct profijt van het door u aangeschafte systeem.

Service- en onderhoudsovereenkomst

Net als u willen wij dat installaties optimaal blijven functioneren. Daarvoor zijn regelmatige check-ups en onderhoudsbezoeken noodzakelijk. Daarnaast is  het mogelijk dat er gedurende het jarenlange gebruik zich storingen of defecten voordoen.

De kosten van een bezoek van een technisch medewerker en de daarmee gepaard gaande extra kosten is dan altijd een onprettige verrassing voor u.

Voor al onze installaties adviseren wij onze afnemers daarom ook een service- en onderhoudsovereenkomst. Wij berekenen in dat geval geen kosten voor het bezoek en de werkuren van de technische dienst en de vervanging van defecte onderdelen.

Deze overeenkomsten worden afgesloten voor een periode van 6 jaar en zijn daarna per jaar te verlengen.

Onder deze overeenkomst berekenen wij bij technische interventies geen kosten voor:

 • voorrijkosten
 • werkuren
 • vervanging van defecte onderdelen of apparatuur

Voorwaarden:

 • de storing of het defect wordt veroorzaakt door BeSuRe Nederland geïnstalleerde systemen en apparatuur
 • de storing of het defect zijn niet veroorzaakt door derden of door derden geïnstalleerde apparatuur of systemen
 • de storing of het defect zijn niet veroorzaakt door schade door derden, waterschade, brand, storm of andere natuurrampen en niet veroorzaakt door schade die via een verzekering zijn gedekt.

Gratis jaarlijkse check-up

Indien u in een jaar geen storingsmelding heeft gedaan, dan heeft u bovendien recht op een gratis check-up van uw installatie waarbij de installatie (indien nodig) wordt gereinigd, nagelopen op een juiste werking en eventueel nadere afstelling plaatsvindt. Op deze manier bent u altijd verzekerd van een langdurig correcte werking van uw systeem.

Al onze beveiligingsetiketten worden getest

Uiteraard willen wij u uitsluitend de beste kwaliteit labels leveren.

Om dat te realiseren doen wij uitsluitend zaken met fabrikanten die aan onze hoge standaardnormen voldoen en worden op al onze goederenontvangsten steekproeven genomen van de geleverde producten.

Wij testen de ontvangen labels vervolgens dan ook uitgebreid op:

 • detectie
 • deactivatie
 • kleefkracht / plakkracht

Uitsluitend als de labels voldoen aan onze hoge standaardnormen worden deze vrijgegeven in onze voorraad.

Op deze wijze heeft u eigenlijk nooit problemen met onze beveiligingsetiketten.

Onze geteste producten kunt u overigens ook eenvoudig herkennen door het etiket hiernaast dat u op de verpakking van onze producten aantreft.

Mocht u desondanks toch nog een probleem ondervinden met onze labels, neem dan gerust even contact met ons op. Dan kunnen wij dit ongetwijfeld samen met u oplossen.