De installatie procedure

• Wat kunt u verwachten?
• Wat moet u zelf doen?

DE INSTALLATIEPROCEDURE

• De stappen van de installatieprocedure
• Wat kunt u verwachten?
• Wat moet u zelf verzorgen?

Goede communicatie en afstemming vooraf is de sleutel tot succes

Vaak komt er meer kijken bij een installatie dan u op voorhand wellicht verwacht.

BeSuRe International begeleidt u stap voor stap door het gehele installatieproces. Daarbij gaan wij uitermate secuur te werk, zowel in de voorbereiding als in de uitvoering. Op deze wijze worden onverwachte verrassingen voor alle partijen voorkomen.

Zo voeren wij voorafgaand aan een installatie altijd een installatieonderzoek uit, worden werkzaamheden altijd vooraf met u overlegd, en verzorgen wij tevens nazorg na de installatie.

Aanrijdbeveiliging
Thoonsen Geleidingssysteem

STAP 1: Het installatieonderzoek

Voorafgaand aan het uitvoeren van een installatie zal, vaak al in de offertefase, door onze Technische Dienst een installatieonderzoek worden uitgevoerd.

Doel van dit onderzoek is de technische mogelijkheden, en soms onmogelijkheden van een installatie te onderzoeken. Hiermee weten wij, maar ook u, direct hoe de installatie technisch uitgevoerd kan worden en komt niemand voor onverwachte verrassingen en kosten te staan.


Zo zullen de volgende zaken worden onderzocht:

• de positie van het te installeren systeem

• op wat voor materiaal moet geïnstalleerd worden

• zijn er bestaande en bruikbare kabelbuizen? Of moeten deze nog gefreesd worden?

• waar bevindt zich het te gebruiken stroompunt (of moet deze nog gerealiseerd worden)?

• is de WiFi c.q. internetverbinding “open” en direct bruikbaar? Of moeten poorten opengezet worden of voor een afdoende WiFi-signaal een repeater (meerprijs)?


Indien er voorbereidende werkzaamheden of aanpassingen nodig zijn, dan zal dat in overleg met u uitgevoerd. Die aanvullende werkzaamheden zullen door onze Technische Dienst uitgevoerd kunnen worden , maar ook door bijvoorbeeld het bouwbureau dat de verbouwing in uw winkel uitvoert.

Scheidingswand

STAP 2: De offerte

U krijgt van ons altijd een volledige en duidelijke offerte op basis van de ons op dat ogenblik bekende feiten en omstandigheden. Alle door u bestelde en bij en voor de installatie gebruikte producten en materialen staan daarop vermeld inclusief de demontage- en installatiekosten, betalingscondities en de gemiddelde levertijd.


Ook de van toepassing zijnde service- en onderhoudsoverkeenkomst wordt in uw offerte opgenomen. En, indien van toepassing, staan ook eventuele extra werkzaamheden op de offerte vermeld.


Werkzaamheden, gebruikte materialen die tijdens de installatie alsonog nodig blijken worden op uw eindfactuur verrekend. Ditzelfde geldt voor eventuele méér- of minderlevering,


Adobe Sign logoU krijgt de offerte doorgestuurd als Adobe Acrobat Sign document. Indien u nog aanpassingen in de offerte wenst, neem dan even contact met ons op. Dan kunnen u de gewenste wijzigingen in een herziene offerte toegestuurd worden.

Nadat u de offerte hebt doorgenomen kunt u deze voor akkoord elektronisch ondertekenen en verzenden. Op deze wijze kunt u veilig en gecertificeerd uw akkoord geven op de offerte.

Na ontvangst gaan we naar de volgende stap: De orderbevestiging

Scheidingswand

STAP 3: De orderbevestiging

Nadat wij het getekende akkoord op de offerte hebben ontvangen gaat het orderproces in werking.

U krijgt dan van ons een orderbevestiging toegestuurd met in principe dezelfde specificties die in uw offerte vermeld stonden.

De orderbevestiging is voor uw een bewijs dat wij uw akkoord hebben ontvangen en wij voor u het orderproces in werking mogen zetten.


Adobe Sign logo

Ook de orderbevestiging krijgt u toegestuurd als Adobe Acrobat Sign document. Nadat u deze hebt doorgenomen kunt u deze voor akkoord elektronisch ondertekenen en verzenden. Hiermee is de koopovereenkomst definitief.

Scheidingswand

STAP 4: De (aan)betalingen

Samen met de orderbevestiging ontvangt u van ons ook de factuur voor de 1e aanbetaling (50% van de factuurwaarde incl. BTW). Deze dient u per omgaande te betalen.

Na ontvangst van uw getekende orderbevestiging en de ontvangst van uw eerste aanbetaling wordt het bestel- en/of productieproces voor uw installatie door ons in werking gezet. Niet tijdige ontvangst van één van beiden kan dus gevolgen hebben voor een eventueel met u afgesproken installatiedatum.


De factuur voor de 2e betaling (restantbetaling) ontvangt u later. Deze dient uiterlijk 2 werkdagen (ma t/m vr) vóór installatie te zijn voldaan.


Na de installatie ontvang u van ons nog een eindfactuur. Uw reeds verichtte betalingen worden hierop in mindering gebracht. Meerwerk en meerlevering worden hierop in rekening gebracht. Indien er geen sprake is van meerlevering of meerwerk zal het eindbedrag dus € 0,00 zijn.

Scheidingswand

STAP 5: De installatie

Op de afgesproken datum en tijdstip zullen onze monteurs bij u voor de deur staan. Zorg er daarom alstublieft voor dat zij ook op tijd kunnen beginnen.

Onze monteurs zijn ervaren met het werken in winkels tijdens openingstijden. Daarom zullen zij zo min mogelijk overlast veroorzaken voor bezoekers en andere werkzaamheden in de winkel. Want zij gedragen zich naar u, uw medewerkers en bezoekers als ambassadeurs van BeSuRe International én uw eigen onderneming.

Alle werkzaamheden zullen conform de vooraf gemaakte afspraken uitgevoerd worden. Daar waar nodig zullen wij  overleggen met u of uw medewerkers gepleegd.


Tijdens de installatie zal zo netjes mogelijk worden gewerkt. Soms kan er vanwege frees- of boorwerk tijdelijk even kort geluidsoverlast zijn. Maar ook dit wordt zoveel mogelijk met de aanwezige medewerkers afgestemd.


Na de installatie zorgen onze monteurs ervoor dat alles weer netjes achterblijft. Ook het (verpakkings)materiaal zal worden afgevoerd en zelfs de vloer wordt netjes aangeveegd of gestofzuigd.

Scheidingswand

TOT SLOT: Wat u zelf moet voorbereiden:

Wij zullen bijna alles technisch voor u verzorgen tijdens een installatie. Er zijn echter enkele zaken die u zelf eventueel zou moeten kunnen voorbereiden:

• Tapijt en inloopmatten

Indien zich op de plek van installatie van de detectiepoortjes voor artikelbeveiliging een mat verwijderd moet worden voor de installatie dan zult u dat vooraf moeten verzorgen (of via uw tapijtleverancier). Onze monteurs hebben niet de tijd, expertise en gereedschap om dit soort werkzaamheden uit te voeren.

 • Stopcontacten en Internetaansluitingen

Indien wij bij het installatieonderzoek hebben vastgesteld dat er stopcontacten en/of internetaansluitingen beschikbaar moeten zijn dan moet opdrachtgever dat zelf verzorgen.

• Vrije Internetpoort

Dit is uitsluitend van toepassing van systemen met een bekabelde internetverbinding Soms worden modems/patchkasten beschermd door een IT-afdeling van een organisatie. Dit betekent dat andere installateurs geen internetverbinding kunnen bewerkstelligen zonder dat deze IT-afdeling een open poort toewijst. Indien van toepassing moet opdrachtgever zelf zorgdragen dat er een “open” internetpoort beschikbaar is.

Uiteraard wordt al het bovenstaande al tijdens het installatieonderzoek vastgesteld en wordt u hierover door ons geïnformeerd.

BEZOEK ONZE SHOWROOM IN BLARICUM

Onze showroom kunt u op afspraak (ook ‘s avonds) bezoeken.

Alle systemen staan hier “live” voor u gepresenteerd.

Dit contactformulier is gedeactiveerd omdat u weigerde de Google reCAPTCHA-service te accepteren die nodig is om alle berichten die door het formulier worden verzonden, te valideren.

Onze klanten

0
    0
    Uw bestelling
    Uw winkelwagen is leegTerug naar de webshop