Leverings- en betalingscondities BeSuRe Nederland

Per 1 januari 2018 gelden de volgende leveringscondities:

Verzend- en administratiekosten

 • Voor elke zending wordt ongeacht hoeveelheid, grootte of waarde een bijdrage in de verzend- en administratiekosten gerekend.
  • Deze vaste bijdrage bedraagt voor:
   • Nederland € 9,00
   • België € 13,50
   • Overige bestemmingen: op aanvraag

Facturatie en betaling

 • Voor elke bestelling ontvangt u een factuur met een betalingstermijn van 14 dagen
  • Voorkom extra kosten bij niet tijdige betaling. Er worden 30 dagen na factuurdatum automatisch buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht.
   Deze bedragen:

   • 15% over de eerste € 2.500,- met een minimum van € 40,00
   • 10% over de volgende €2.500,-
   • 5% over de volgende € 5.000,-
   • 1% over de volgende € 100.000,-